Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам

Про нас


Проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
Проект спрямований на моніторинг порушення прав та надання прямої юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також іншим групам населення, які постраждали внаслідок конфлікту, посилення потенціалу державних органів та громадянського сектора та зміцнення законодавчої та нормативної бази.

 

Проектні групи працюють в Харкові, Сєвєродонецьку, Слов’янську, Маріуполі, Запоріжжі, та Києві; штаб квартира проекту знаходиться у Дніпропетровську.

 

У рамках проекту ми надаємо правову допомогу та захист переміщеним особам в Україні.

 

Для кращого розуміння потреб переміщених осіб та сприяння їхньому доступу до послуг і програм, які дозволять їм задовольнити ці потреби, у шістнадцяти регіонах України проектними групами здійснюється моніторинг захисту громад та інформаційна діяльність.
Адвокаційна, комунікаційна та інформаційна складові проекту спрямовані на сприяння законодавчому та політичному реагуванню щодо потреб переміщених осіб та інших уразливих груп населення в Україні, а також інформаційну підтримку постраждалим від конфлікту особам та громадам.

R2P
UNHCR

Благодійний фонд «Право на захист»

 

Хто ми

«Право на захист» – українська некомерційна організація, що працює у тісному співробітництві з глобальною НКО HIAS, однією з найстаріших у світі організацій, яка надає допомогу біженцям. Так само, як і HIAS, діяльність «Право на захист» спрямована на захист біженців, що опинилися в Україні через несприятливі обставини. Крім того, «Право на захист» забезпечує захист і дотримання прав людини інших вразливих груп населення: вимушених переселенців, осіб без громадянства та осіб під ризиком безгромадянства і без документів.

 

Наша візія

«Право на захист» у партнерстві з HIAS виступає за демократичний розвиток України. Ми віримо, що верховенство права, повага прав людини, людська мобільність, розмаїття і терпимість є фундаментальними основами розвитку. Ажде справжня демократія можлива лише тоді, коли більшість захищає меншини, в тому числі мігрантів, які були змушені покинути свої будинки і шукати притулок та захист на новій землі. Саме тому ми прагнемо, щоб в Україні права тих меншин, які є особливо вразливими до ізоляції, дискримінації та дегуманізації, наприклад,  осіб, що постраждали від війни, внутрішньо переміщених, біженців, осіб без громадянства, без документів та іноземців, повністю поважались та захищались.

 

Наша місія

Виходячи з цінностей і принципів, якими  вже більше століття керується у своїй роботі HIAS, та  застосовуючи унікальний досвід для подолання проблем, характерних для пост-радянського міграційного контексті в Україні, «Право на захист» у партнерстві з HIAS використовує цілісний підхід для захисту внутрішньо переміщених осіб; осіб, які потребують міжнародного захисту; осіб без громадянства і тих, хто опинився під ризиком безгромадянства, надаючи пряму юридичну допомогу і просуваючи комплексні правові та юридичні реформи, на засадах рівності, гідності, співчуття і міжнародних стандартів прав людини.

 

Наша діяльність

Ми надаємо пряму юридичну допомогу особам, які потребують міжнародного захисту, включаючи представництво у національних та міжнародних органах і судах, а також допомагаємо внутрішньо переміщеним особам в Україні отримати доступ до державних пільг і почати життя заново. Окрім надання індивідуальної безоплатної юридичної допомоги, «Право на захист» впроваджує системні зміни; ми здійснюємо адвокаційну діяльність, ведемо стратегічні справи у національних і міжнародних судах, а також аналізуємо законодавство та надаємо рекомендації стосовно модернізації та узгодження існуючої законодавчої бази України з питань притулку, безгромадянства, міграції та вимушеного переміщення з міжнародними стандартами у сфері прав людини.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), також відоме як Агентство ООН у справах біженців, має всесвітній мандат спрямовувати та координувати міжнародні дії щодо захисту біженців і вирішення проблем, з якими вони стикаються. Агентство було створено в 1950 році Генеральною Асамблеєю ООН.
Згідно із Статутом організації, а також Женевською конвенцією 1951 року про статус біженців і Протоколом 1967 року про статус біженців, біженцем визнається людина, яка не може або не бажає повернутися у свою країну через обґрунтований страх переслідування з расових, релігійних, національних, політичних причин або через належність до певної соціальної групи.
Від дня заснування УВКБ ООН допомогло більше ніж 50 млн біженціям успішно розпочати нове життя та отримало дві Нобелівські премії миру – у 1954 та 1981 роках. Сьогодні УВКБ ООН є одним із головних гуманітарних агентств світу. Понад 9300 співробітників організації, що працюють у 125 країнах, допомагають 59,5 млн людей. Ця цифра включає не лише біженців, а й шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб, а також біженців, які повертаються додому, та осіб без громадянства.
Що ми робимо в Україні
Місія УВКБ ООН в Україні – надати можливість знайти безпечний притулок та міжнародний захист людям, які рятуються від переслідування або збройних конфліктів.
УВКБ ООН відкрило представництво в Україні в 1994 році. У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року, а у 2013 році – до Конвенції про статус апатридів 1954 року та Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року. Головним завданням УВКБ ООН в Україні є надання допомоги державним органам, а також моніторинг виконання міжнародних зобов’язань країни у галузі захисту біженців.
Основними напрямками діяльності УВКБ ООН є:
• Сприяння створенню ефективної системи захисту біженців і законодавства відповідно до міжнародних стандартів.
• Забезпечення захисту всіх осіб, що знаходяться під опікою УВКБ ООН.
• Фінансова підтримка для самозабезпечення, місцевої інтеграції а також допомога у добровільному поверненні.
• Створення гуманітарного простору для переміщених осіб і шукачів притулку в контексті змішаного міграційного руху.
• Боротьба та попередження випадків безгромадянства, викликаних, серед іншого, розпадом Радянського Союзу.
• Надання допомоги біженцям, шукачам притулку та переміщеним особам.
• Навчання представників державних органів та неурядових організацій, які працюють у сфері захисту біженців та переміщених осіб.
• Інформаційні заходи, спрямовані на посилення захисту біженців та боротьбу проти расизму та ксенофобії.
В 2014 році в Україні виникла проблема внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Криму та cходу країни. УВКБ ООН продовжує підтримувати уряд та громадські організації, які забезпечують потреби ВПО через надання юридичної, матеріальної та соціальної допомоги. Агентство зосереджує свою діяльність на посиленні гарантій дотримання прав і свобод для більш ніж 1,5 мільйона внутрішніх переселенців, покращенні їх життєвих умов та забезпеченні довготермінових рішень.