Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам

Про нас


Проект «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
Проект спрямований на моніторинг порушення прав та надання прямої юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також іншим групам населення, які постраждали внаслідок конфлікту, посилення потенціалу державних органів та громадянського сектора та зміцнення законодавчої та нормативної бази.

Проектні групи працюють в Харкові, Сєвєродонецьку, Слов’янську, Маріуполі, Дніпрі, Запоріжжі, та Києві; штаб квартира проекту знаходиться у Слов’янську.

У рамках проекту ми надаємо правову допомогу та захист переміщеним особам в Україні.

Для кращого розуміння потреб переміщених осіб та сприяння їхньому доступу до послуг і програм, які дозволять їм задовольнити ці потреби, у шістнадцяти регіонах України проектними групами здійснюється моніторинг захисту громад та інформаційна діяльність.
Адвокаційна, комунікаційна та інформаційна складові проекту спрямовані на сприяння законодавчому та політичному реагуванню щодо потреб переміщених осіб та інших уразливих груп населення в Україні, а також інформаційну підтримку постраждалим від конфлікту особам та громадам.

R2P
UNHCR

Благодійний фонд «Право на захист»

Благодійний фонд «Право на захист»

Хто ми

«Право на захист» — благодійний фонд, який захищає права шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства і без документів, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих унаслідок конфлікту (далі — бенефіціари).

Наша місія

Ми прагнемо полегшити для своїх бенефіціарів негативні наслідки масових конфліктів, репресивних режимів та природних катаклізмів. Благодійний Фонд захищає права бенефіцарів, надає допомогу і сприяє створенню умов для побудови нового, безпечного та гідного життя.

Наша візія

Благодійний Фонд «Право на захист» — визнаний лідер громадського сектору у сфері міграції в Україні. Наші бенефіціари мають усі умови для безпечного та гідного життя. Ми робимо внесок у зростання соціальної та економічної стабільності та безпеки в Україні й усьому світі.

Наша діяльність

1. Захищаємо права бенефіціарів через пряму правову допомогу.

2. Проводимо регулярні моніторинги стану дотримання прав і свобод людини.

3. Просуваємо системні зміни за допомогою адвокаційних інструментів, включно із веденням стратегічних судових справ на національному й міжнародному рівнях та участі в законотворчій діяльності.

4. Підвищуємо рівень обізнаності суспільства й наших бенефіціарів щодо міграційних питань та їхніх прав.

5. Допомагаємо фахівцям, які працюють у державних структурах зміцнювати професійний потенціал та підвищувати обізнаність щодо прав людини через освітні та тренінгові програми.

6. Підвищуємо обізнаність українського суспільства щодо проблем наших бенефіціарів.   

7. Розвиваємо громадянське суспільство, надаючи підтримку ініціативам активістів, сприяємо їхньому інституційному та професійному зростанню задля впровадження інноваційного підходу у сфері допомоги бенефіціарам.

8. Надаємо гуманітарну допомогу найбільш уразливим групам населення.

Наші цінності 

1. Цінність людини — людина є для нас найвищою цінністю. Наша діяльність спрямована на розбудову суспільства, де задоволення потреб людини, повага до особистості, її права та свободи, рівність та розвиток є нормами життя. Ми цінуємо несхожість та неповторність кожної людини та вбачаємо в цьому джерело для руху та розвитку. Ми визнаємо право кожного на власну позицію та вибір. Толерантність і відкритість є основою в нашій взаємодії з кожною людиною.

2. Довіра — нам довіряють тому, що ми небайдужі та відповідальні. Ми чесні та прозорі щодо своїх бенефіціарів, партнерів і колег та будуємо наші відносини на взаємній довірі, зміцненій досвідом та професіоналізмом. Ми об’єктивно оцінюємо ситуацію та відповідально виконуємо свою роботу. Співчутливість та виважені дії наших колег сприяють найкращому задоволенню інтересів бенефіціарів і партнерів.

3. Професіоналізм — усе, що робимо, робимо професійно. Наш колектив професіоналів, у якому кожен є експертом у своїй галузі, орієнтованим на розвиток, що спрямовує наш ентузіазм на вдосконалення власного професіоналізму. Наша команда готова втілювати своє бачення з повною самовіддачею і відповідальністю. Ми діємо в межах професійно-етичних норм, впроваджуємо найвищі стандарти діяльності та управління організацією.

4. Постійний розвиток — розвиваючи себе, допомагаємо іншим. Ми прагнемо бути лідером у нашій діяльності, тому постійно вдосконалюємо свої навички, підвищуємо свій професійний рівень та допомагаємо розвиватися іншим. Ми дивимося далеко вперед, ставимо перед собою амбітні цілі, створюємо та впроваджуємо інновації. Ми сприяємо якісним системним змінам у державі та суспільстві задля забезпечення гідного та безпечного життя людей.

Наші принципи

1. Гуманність (людяність) — ми прагнемо зменшити людські страждання настільки, наскільки це можливо.

2. Нейтралітет — ми не беремо участі в бойових діях і суперечках політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

3. Неупередженість — ми об’єктивно, справедливо та неупереджено ставимося до наших бенефіціарів.

4. Недискримінація — ми не дискримінуємо людей через їхню належність до тієї чи іншої соціальної групи.

5. Незалежність — ми незалежні від політичних, економічних, військових або інших цілей.

6. Верховенство права — ми повністю підзвітні закону й закликаємо наших партнерів та бенефіціарів дотримуватися цього принципу.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), також відоме як Агентство ООН у справах біженців, має всесвітній мандат спрямовувати та координувати міжнародні дії щодо захисту біженців і вирішення проблем, з якими вони стикаються. Агентство було створено в 1950 році Генеральною Асамблеєю ООН.
Згідно із Статутом організації, а також Женевською конвенцією 1951 року про статус біженців і Протоколом 1967 року про статус біженців, біженцем визнається людина, яка не може або не бажає повернутися у свою країну через обґрунтований страх переслідування з расових, релігійних, національних, політичних причин або через належність до певної соціальної групи.
Від дня заснування УВКБ ООН допомогло більше ніж 50 млн біженціям успішно розпочати нове життя та отримало дві Нобелівські премії миру – у 1954 та 1981 роках. Сьогодні УВКБ ООН є одним із головних гуманітарних агентств світу. Понад 9300 співробітників організації, що працюють у 125 країнах, допомагають 59,5 млн людей. Ця цифра включає не лише біженців, а й шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб, а також біженців, які повертаються додому, та осіб без громадянства.
Що ми робимо в Україні
Місія УВКБ ООН в Україні – надати можливість знайти безпечний притулок та міжнародний захист людям, які рятуються від переслідування або збройних конфліктів.
УВКБ ООН відкрило представництво в Україні в 1994 році. У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року, а у 2013 році – до Конвенції про статус апатридів 1954 року та Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року. Головним завданням УВКБ ООН в Україні є надання допомоги державним органам, а також моніторинг виконання міжнародних зобов’язань країни у галузі захисту біженців.
Основними напрямками діяльності УВКБ ООН є:
• Сприяння створенню ефективної системи захисту біженців і законодавства відповідно до міжнародних стандартів.
• Забезпечення захисту всіх осіб, що знаходяться під опікою УВКБ ООН.
• Фінансова підтримка для самозабезпечення, місцевої інтеграції а також допомога у добровільному поверненні.
• Створення гуманітарного простору для переміщених осіб і шукачів притулку в контексті змішаного міграційного руху.
• Боротьба та попередження випадків безгромадянства, викликаних, серед іншого, розпадом Радянського Союзу.
• Надання допомоги біженцям, шукачам притулку та переміщеним особам.
• Навчання представників державних органів та неурядових організацій, які працюють у сфері захисту біженців та переміщених осіб.
• Інформаційні заходи, спрямовані на посилення захисту біженців та боротьбу проти расизму та ксенофобії.
В 2014 році в Україні виникла проблема внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Криму та cходу країни. УВКБ ООН продовжує підтримувати уряд та громадські організації, які забезпечують потреби ВПО через надання юридичної, матеріальної та соціальної допомоги. Агентство зосереджує свою діяльність на посиленні гарантій дотримання прав і свобод для більш ніж 1,5 мільйона внутрішніх переселенців, покращенні їх життєвих умов та забезпеченні довготермінових рішень.