Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам

Реєстрація внутрішньо переміщеної особи


Довідка ВПО – документ, що видається громадянам України, які переміщуються з Криму, Донецької та Луганської областей (районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення).

Отримати довідку особисто або через представника на підставі довіреності можуть особи з 18 років, які переміщуються з вказаних територій.

Реєстрація осіб до 18 років здійснюється у довідці одного із батьків (членів сім’ї).

Якщо особа до 18 років переміщується без батьків чи членів сім’ї, заяву в її інтересах подають опікуни / піклувальники / законні представники.

Для отримання довідки необхідно звернутись до районного Управління праці та соціального захисту за адресою вашого нового (фактичного) проживання (УПСЗН).

Якщо особа розміщується регіональним штабом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), то документи подаються до відповідальної посадової особи регіонального штабу ДСНС.

Для отримання довідки необхідно подати:

 • заяву встановленої форми;
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ, що посвідчує особу законного представника (за потребою);
 • документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника дітей (за потребою);
 • заявника можуть попросити надати своє фото або сфотографувати для внесення відповідної інформації до Єдиної бази внутрішньо переміщених осіб.

Що робити, якщо немає паспорту?

 • повідомте про це підрозділ Державної міграційної служби (ДМС) за місцем свого перебування;
 • протягом 1 дня ДМС видасть Вам тимчасове посвідчення, що підтверджує особу.

! Довідка надається безкоштовно у день подання заяви і має містити:

 • підпис посадової особи;
 • печатку відділу (управління).

В УПСЗН Вам повинні надати інформацію про:

 • можливості відновлення соціальних виплат;
 • необхідність відкриття рахунка в уповноваженому банку (за наявності права на грошову допомогу);
 • розташування місцевих органів влади та місцевого самоврядування.

У видачі довідки може бути відмовлено у випадку:

 • припинення окупації Криму;
 • закінчення проведення антитерористичної операції;
 • відсутності документів, що посвідчують Вашу особу.

! Якщо Вам відмовляють у видачі довідки, у будь-якому випадку вимагайте реєстрації заяви.

Заява є зареєстрованою, якщо в ній вказані: номер та дата, прізвище, підпис та посада особи, що прийняла заяву. Зареєстрована заява є доказом того, що Ви дійсно зверталися за отриманням довідки.

Якщо Ви змінили місце проживання, необхідно із «старою» довідкою, «новою» заявою, паспортом та, у разі необхідності, довіреністю чи іншими документами, які посвідчують повноваження діяти від імені дітей, звернутися до УПСЗН за новим місцем проживання (процедура аналогічна).

Якщо довідку втрачено / зіпсовано – зверніться із заявою (довільної форми) про видачу дубліката (видається безкоштовно).

Відмітка Державної Міграційної Служби (ДМС) на довідці ВПО – це реєстрація Вашого місця проживання.

! Відмітка проставляється на зворотному боці довідки ВПО.

! Без відмітки ваша довідка ВПО є недійсною! Для отримання відмітки ДМС Вам необхідно звернутися із паспортом та довідкою ВПО до територіального підрозділу ДМС за новим місцем проживання, що зазначене у довідці.

У відмітці про реєстрацію місця проживання територіальний підрозділ ДМС зазначає:

 • адресу фактичного проживання; або
 • адресу УПСЗН де видавалась довідка; або
 • адресу територіального підрозділу ДМС.

Пам’ятайте, що службова особа ДМС не має права вимагати:

 • сплати державного мита, приведення власника житла, показання свідків для підтвердження проживання або будь-які інші документи, окрім паспорту та довідки ВПО (є незаконною вимога надати договір оренди або інші документи на житло);

! Відмітка про реєстрацію не вноситься до Вашого паспорту!

! Проставлення відмітки є безкоштовним – вимога оплатити державне мито, інші платежі та збори є незаконною!


Поділитися